Convocatòria Assemblea general 2020  

Convocatòria Assemblea general 2012

Ordino, 16 de juny del 2020

Benvolgut soci/a,
Em plau convocar-vos a la Assemblea General Ordina`ria que se celebrara` el proper dijous dia 25 de juny a les 19:00 hores en primera convocato`ria i a les 19:30 hores en segona convocato`ria, a la sala de reunions del Centre Esportiu d’Ordino, AD300 Ordino.

D’acord amb el segu¨ent ordre del dia:

  1. Lectura i aprovacio´ si escau, de l’acta anterior (01-10-2019)

  2. Memo`ria de les activitats del Club

  3. Aprovacio´ si escau dels comptes auditats de l’exercici 2018-2019 a 30/11/2019

  4. Aprovacio´ si escau del pressupost 2019-2020

  5. Renovacio´ membres de la junta del club

  6. Precs i preguntes

La memo`ria d’activitats i l’informe econo`mic, els podreu consultar a les oficines del club.

La Presidenta,


Meritxell SANTURÉ BOXADÉ